Giới thiệu - TECHLAB

Giới thiệu - TECHLAB

Giới thiệu - TECHLAB

Giới thiệu - TECHLAB

Giới thiệu - TECHLAB
Giới thiệu - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Giới thiệu

TechLab Profile

Ngày đăng: 11:55 30-05-2018

Giới thiệu tóm tắt về Công ty cồ phần Thiết bị và Hóa chất TechLab 

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT TECHLAB

Ngày đăng: 16:36 10-05-2016

         Công ty cổ phần thiết bị và hóa chất Techlab là nhà phân phối các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, hóa chất phục vụ yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, tại các trường Đại Học, Viện Nghiên...

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop