THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIỜ LÀM VIỆC 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT TECHLAB xin thông báo đến Quý khách hàng:

Theo thông báo của Chính phủ về việc nới lỏng cách ly xã hội, Công ty Cổ phần Thiết bị và Hóa chất TechLab xin điều chỉnh giờ bán hàng ngày như sau:

Từ thứ 2 đến thứ 6 : Từ 8 giờ đến 17 giờ
Thứ 7 : Từ 8 giờ đến 12 giờ;
Thời gian thực hiện : Bắt đầu từ ngày 23/04/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!