Thông Báo Showroom 283/16 Cách Mạng Tháng 8 - TECHLAB

Thông Báo Showroom 283/16 Cách Mạng Tháng 8 - TECHLAB

Thông Báo Showroom 283/16 Cách Mạng Tháng 8 - TECHLAB

Thông Báo Showroom 283/16 Cách Mạng Tháng 8 - TECHLAB

Thông Báo Showroom 283/16 Cách Mạng Tháng 8 - TECHLAB
Thông Báo Showroom 283/16 Cách Mạng Tháng 8 - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Thông Báo Showroom 283/16 Cách Mạng Tháng 8

THÔNG BÁO

Mừng khai trương cửa hàng mới tại địa chỉ 283/16 Cách Mạng
Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018,
khi Quý khách đến tham quan và mua sắm tại cửa hàng sẽ được
giảm ngay 10 % (Áp dụng cho Quý khách mua về sử dụng).

Kính mời Quý khách đến tham quan và mua sắm.

Ngày 30 tháng 10 năm 2018.

 

Bài viết khác

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop