TECHLAB

TECHLAB

TECHLAB

TECHLAB

TECHLAB
TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Kết quả tìm kiếm

Test kit sera pH

Test kit Sera pH chuyên dùng để kiểm tra độ pH trong môi trường nước, nhất là môi trường ao nuôi trồng thủy sản. Bộ test gọn nhẹ, dễ sử dụng và cho kết quả nhanh.

Test kit sera Cl

Test kit Sera Cl dùng để kiểm tra hàm lượng Clorin trong môi trường ao nuôi trồng thủy sản là một sản phẩm của Đức, được tin dùng vì khá dễ sử dụng, trọn bộ sản phẩm nhỏ gọn, cho kết quả nhanh và chính xác.

Test kit sera kH

Test kit Sera kH dùng để kiểm tra độ kiềm trong môi trường nước, đặc biệt là ao nuôi trồng thủy sản. Bộ test giúp cho việc kiểm tra độ kiềm trong nước dễ thực hiện, cho kết quả nhanh.

Test kit sera gH

Test kit sera gH giúp kiểm tra nhanh độ cứng của môi trường nước, nhất là môi trường ao nuôi trồng thủy sản.

Test kit sera NO2

Test Kit Sera NO2 được dùng kiểm tra hàm lượng NO2 trong môi trường nước, đặc biệt là môi trường ao nuôi trồng thủy sản. Bộ test sử dụng được khoảng 75 lần kiểm tra.

Test kit sera NO3

Test kit Sera NO3 là một loại test chuyên dụng, dùng để kiểm tra hàm lượng NO3 trong môi trường nước, nhất là ao nuôi trồng thủy sản.

Test kit sera Fe

Test kit sera Fe dùng kiểm soát hàm lượng sắt, hạn chế ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển của tôm cá là một phương pháp hữu hiệu, dễ thực hiện.

Test kit sera O2

Test kit sera O2 chuyên dùng để kiểm tra nồng độ Oxy trong môi trường nước, đặc biệt là ao nuôi trồng thuỷ sản đang được tin dùng và đánh giá cao.

Test kit sera NH4/NH3

Test kit sera NH4/NH3 là loại test kiểm tra NH3 hay NH4 được đa số người dùng đánh giá tốt, chuyên dùng cho môi trường nước, nhất là ao nuôi trồng thủy sản.

Test kit sera PO4

Test kit sera PO4 dùng để kiểm tra hàm lượng phosphate trong môi trường nước, tiện lợi và cho kết quả nhanh chóng, góp phần giúp kiểm soát hiệu quả chất lượng ao nuôi trồng thủy sản.

Test kit sera Ca

Test Ca Sera chuyên dụng dùng để kiểm tra hàm lượng Calcium trong môi trường nước, đặc biệt là ao nuôi trồng thủy sản.

Test kit sera Mg

Test kit sera Mg dùng để kiểm tra hàm lượng Magnesium trong môi trường nước. (ao nuôi trồng thủy sản).

Test kit sera CO2

Test kit CO2 Sera chuyên dùng để kiểm tra nồng độ Carbonic trong môi trường nước, nhỏ gọn, dễ sử dụng và cho kết quả chính xác.
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop