Test Sera Kiểm Tra Môi Trường Nước - TECHLAB

Test Sera Kiểm Tra Môi Trường Nước - TECHLAB

Test Sera Kiểm Tra Môi Trường Nước - TECHLAB

Test Sera Kiểm Tra Môi Trường Nước - TECHLAB

Test Sera Kiểm Tra Môi Trường Nước - TECHLAB
Test Sera Kiểm Tra Môi Trường Nước - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Test Sera Kiểm Tra Môi Trường Nước

Test kit sera pH

Test kit Sera pH chuyên dùng để kiểm tra độ pH trong môi trường nước, nhất là môi trường ao nuôi trồng thủy sản. Bộ test gọn nhẹ, dễ sử dụng và cho kết quả nhanh.
Liên hệ

Test kit sera Cl

Test kit Sera Cl dùng để kiểm tra hàm lượng Clorin trong môi trường ao nuôi trồng thủy sản là một sản phẩm của Đức, được tin dùng vì khá dễ sử dụng, trọn bộ sản phẩm nhỏ gọn, cho kết quả nhanh và chính xác.
Liên hệ

Test kit sera kH

Test kit Sera kH dùng để kiểm tra độ kiềm trong môi trường nước, đặc biệt là ao nuôi trồng thủy sản. Bộ test giúp cho việc kiểm tra độ kiềm trong nước dễ thực hiện, cho kết quả nhanh.
Liên hệ

Test kit sera gH

Test kit sera gH giúp kiểm tra nhanh độ cứng của môi trường nước, nhất là môi trường ao nuôi trồng thủy sản.
Liên hệ

Test kit sera NO2

Test Kit Sera NO2 được dùng kiểm tra hàm lượng NO2 trong môi trường nước, đặc biệt là môi trường ao nuôi trồng thủy sản. Bộ test sử dụng được khoảng 75 lần kiểm tra.
Liên hệ

Test kit sera NO3

Test kit Sera NO3 là một loại test chuyên dụng, dùng để kiểm tra hàm lượng NO3 trong môi trường nước, nhất là ao nuôi trồng thủy sản.
Liên hệ

Test kit sera Fe

Test kit sera Fe dùng kiểm soát hàm lượng sắt, hạn chế ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển của tôm cá là một phương pháp hữu hiệu, dễ thực hiện.
Liên hệ

Test kit sera O2

Test kit sera O2 chuyên dùng để kiểm tra nồng độ Oxy trong môi trường nước, đặc biệt là ao nuôi trồng thuỷ sản đang được tin dùng và đánh giá cao.
Liên hệ

Test kit sera NH4/NH3

Test kit sera NH4/NH3 là loại test kiểm tra NH3 hay NH4 được đa số người dùng đánh giá tốt, chuyên dùng cho môi trường nước, nhất là ao nuôi trồng thủy sản.
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop