Test Kiểm Tra Môi Trường - TECHLAB

Test Kiểm Tra Môi Trường - TECHLAB

Test Kiểm Tra Môi Trường - TECHLAB

Test Kiểm Tra Môi Trường - TECHLAB

Test Kiểm Tra Môi Trường - TECHLAB
Test Kiểm Tra Môi Trường - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Test Kiểm Tra Môi Trường

Test Sera Kiểm Tra Môi Trường Nước

Test Kit Sera kiểm tra nhanh các chỉ tiêu như : pH, Cl, độ kiềm (kH), độ cứng (gH), NO2, NO3, Fe, O2, NH3/NH4, PO4, CO2, Ca, Mg... 

Test Kit Sera sử dụng trong môi trường nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm, cá…) hoặc sử dụng cho các bể nuôi cá cảnh, phù hợp với điều kiện thời tiết, đặc thù nuôi trồng của Việt Nam. Giá thành rẻ, cho kết qua đo nhanh.

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop