Micropipette có hấp 8 kênh - TECHLAB

Micropipette có hấp 8 kênh - TECHLAB

Micropipette có hấp 8 kênh - TECHLAB

Micropipette có hấp 8 kênh - TECHLAB

Micropipette có hấp 8 kênh - TECHLAB
Micropipette có hấp 8 kênh - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Micropipette có hấp 8 kênh

Micropipette có hấp 8 kênh 0.5 - 10µl , scilogex

- Bước hiệu chỉnh : 0.1µl - Sai số : ± 1.50% tại 10µl ± 2.50% tại 5µl ± 4.00% tại 1µl
Liên hệ

Micropipette có hấp 8 kênh 5 - 50µl

- Bước hiệu chỉnh : 0.5µl - Sai số : ± 0.50% tại 50µl ± 1.00% tại 25µl ± 2.00% tại 5µl
Liên hệ

Micropipette có hấp 8 kênh 50 - 300µl

- Bước hiệu chỉnh : 5µl - Sai số : ± 0.25% tại 300µl ± 0.50% tại 150µl ± 0.80% tại 50µl
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop