Máy ủ nhiệt khô có làm lạnh và lắc

Máy ủ nhiệt khô có làm lạnh và lắc

Máy ủ nhiệt khô có làm lạnh và lắc

Máy ủ nhiệt khô có làm lạnh và lắc

Máy ủ nhiệt khô có làm lạnh và lắc
Máy ủ nhiệt khô có làm lạnh và lắc
Danh mục sản phẩm

Máy ủ nhiệt khô có làm lạnh và lắc

Máy ủ nhiệt khô có làm lạnh và lắc HCM100-Pro

- Chức năng : ủ nhiệt, làm lạnh và lắc - Phạm vi nhiệt độ : gia nhiệt từ nhiệt độ phòng ~ 100 ° C, làm lạnh từ nhiệt độ phòng ~ dưới nhiệt độ phòng 15 ℃.
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop