Máy quang phổ tử ngoại khả kiến - TECHLAB

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến - TECHLAB

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến - TECHLAB

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến - TECHLAB

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến - TECHLAB
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến

Máy quang phổ UV-VIS 752N

- Hệ thống quang học : Một chùm tia - Dải bước sóng : 200 – 1000nm - Độ chính xác bước sóng : ±2nm - Độ lặp lại bước sóng : ≤1nm
Liên hệ

Máy quang phổ GENESYS 10S UV-Vis, 6-/1-cell

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 - Được dùng rộng rãi trong kiểm tra chất lượng thực phẩm, nước giải khát, nước thải, hóa chất, khoa học đời sống ….
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop