Máy quang phổ khả kiến

Máy quang phổ khả kiến

Máy quang phổ khả kiến

Máy quang phổ khả kiến

Máy quang phổ khả kiến
Máy quang phổ khả kiến
Danh mục sản phẩm

Máy quang phổ khả kiến

Máy quang phổ khả kiến 722N

- Hệ thống quang học : Một chùm tia, cách tử nhiễu xạ - Dải bước sóng : 325 – 1000nm - Độ chính xác bước sóng : ±2nm - Độ lặp lại bước sóng : ≤1nm
Liên hệ

Máy quang phổ GENESYS 30 Visible

- Dải bước sóng : 325 - 1100 nm. - Độ chính xác của bước sóng : ±2.0 nm. - Độ lặp lại : < ±1 nm
Liên hệ

Máy quang phổ phân tích nước DR 3900

- Khoảng bước sóng : 320- 1100nm - Bước sóng có độ chính xác ±1.5nm trong khoảng 340- 900nm - Độ phân giải bước sóng : 1nm - Có thể quét phổ với bước tối thiểu 1nm
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop