Máy quang phổ khả kiến - TECHLAB

Máy quang phổ khả kiến - TECHLAB

Máy quang phổ khả kiến - TECHLAB

Máy quang phổ khả kiến - TECHLAB

Máy quang phổ khả kiến - TECHLAB
Máy quang phổ khả kiến - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy quang phổ khả kiến

Máy quang phổ khả kiến 722N

- Hệ thống quang học : Một chùm tia, cách tử nhiễu xạ - Dải bước sóng : 325 – 1000nm - Độ chính xác bước sóng : ±2nm - Độ lặp lại bước sóng : ≤1nm
Liên hệ

Máy quang phổ GENESYS 30 Visible

- Dải bước sóng : 325 - 1100 nm. - Độ chính xác của bước sóng : ±2.0 nm. - Độ lặp lại : < ±1 nm
Liên hệ

Máy quang phổ phân tích nước DR 3900

- Khoảng bước sóng : 320- 1100nm - Bước sóng có độ chính xác ±1.5nm trong khoảng 340- 900nm - Độ phân giải bước sóng : 1nm - Có thể quét phổ với bước tối thiểu 1nm
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop