Máy lấy mẫu khí Buck - Mỹ - TECHLAB

Máy lấy mẫu khí Buck - Mỹ - TECHLAB

Máy lấy mẫu khí Buck - Mỹ - TECHLAB

Máy lấy mẫu khí Buck - Mỹ - TECHLAB

Máy lấy mẫu khí Buck - Mỹ - TECHLAB
Máy lấy mẫu khí Buck - Mỹ - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy lấy mẫu khí Buck - Mỹ

Máy lấy mẫu khí cầm tay LP-5

- Lưu lượng khí từ 5 đến 5000ml/phút (Chuẩn: 800 ml/phút tới 5000 ml/phút, Lựa chọn thêm bộ điều chỉnh lưu lượng thấp từ 5ml/phút đến 799ml/ phút)
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop