Máy lắc tròn - TECHLAB

Máy lắc tròn - TECHLAB

Máy lắc tròn - TECHLAB

Máy lắc tròn - TECHLAB

Máy lắc tròn - TECHLAB
Máy lắc tròn - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy lắc tròn

Máy lắc tròn SK-O330-Pro

Lý tưởng để hòa trộn bên trong bình nuôi cấy, bình tam giác, chai, lọ, cốc thủy tinh. - Kiểu lắc : tròn - Phạm vi tốc độ : 100 - 500 rpm - Biên độ lắc : 10 mm - Trọng tải tối đa : 7.5 Kg
Liên hệ

Máy lắc tròn SK-O180-Pro

Lý tưởng để hòa trộn bên trong bình nuôi cấy, bình tam giác, chai, lọ, cốc thủy tinh. - Kiểu lắc : tròn - Phạm vi tốc độ : 100 - 800 rpm - Biên độ lắc : 4 mm - Trọng tải tối đa : 2.5 Kg
Liên hệ

Máy lắc tròn SK-O180-S

Lý tưởng để hòa trộn bên trong bình nuôi cấy, đĩa petri. - Kiểu lắc : tròn - Phạm vi tốc độ : 40 - 200 rpm - Biên độ lắc : 20 mm - Trọng tải tối đa : 3 Kg
Liên hệ

Máy lắc tròn SK-O180-E

Lý tưởng để hòa trộn bên trong bình nuôi cấy, đĩa petri. - Kiểu lắc : tròn - Phạm vi tốc độ : 0 - 200 rpm - Biên độ lắc : 20 mm - Trọng tải tối đa : 3 Kg
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop