Máy lắc đĩa vi sinh - TECHLAB

Máy lắc đĩa vi sinh - TECHLAB

Máy lắc đĩa vi sinh - TECHLAB

Máy lắc đĩa vi sinh - TECHLAB

Máy lắc đĩa vi sinh - TECHLAB
Máy lắc đĩa vi sinh - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy lắc đĩa vi sinh

Máy lắc đĩa vi sinh MX-M

- Nhỏ gọn và phổ biến, Microplate Mixer có thể chứa một hoặc hai đĩa vi sinh, được sử dụng trong lĩnh vực khoa học đời sống bao gồm cả vi sinh học, tế bào học, sinh học phân tử, miễn dịch học và công nghệ sinh học.
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop