Máy lắc dạng lăn tròn - TECHLAB

Máy lắc dạng lăn tròn - TECHLAB

Máy lắc dạng lăn tròn - TECHLAB

Máy lắc dạng lăn tròn - TECHLAB

Máy lắc dạng lăn tròn - TECHLAB
Máy lắc dạng lăn tròn - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy lắc dạng lăn tròn

Máy lắc dạng lăn tròn MX-T6-S

- Máy lắc dạng lăn tròn với 6 thanh lăn cho hoạt động pha trộn hoàn hảo - Được sử dụng để pha trộn mẫu máu, hòa tan chất rắn, và các mẫu có độ nhớt. - Có thể sử dụng với mọi ống nghiệm hoặc chai lọ - Phạm vi tốc độ : 0 - 70 rpm
Liên hệ

Máy lắc dạng lăn tròn MX-T6-Pro

- Máy lắc dạng lăn tròn với 6 thanh lăn cho hoạt động pha trộn hoàn hảo - Được sử dụng để pha trộn mẫu máu, hòa tan chất rắn, và các mẫu có độ nhớt. - Có thể sử dụng với mọi ống nghiệm hoặc chai lọ - Phạm vi tốc độ : 10 - 70 rpm
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop