Máy khuấy từ - TECHLAB

Máy khuấy từ - TECHLAB

Máy khuấy từ - TECHLAB

Máy khuấy từ - TECHLAB

Máy khuấy từ - TECHLAB
Máy khuấy từ - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy khuấy từ

Máy khuấy từ gia nhiệt

Máy dùng để khuấy trộn hòa tan và gia nhiệt các loại dung dịch, hóa chất …giúp cho quá trình phản ứng diễn ra tốt hơn.

Máy khuấy từ không gia nhiệt

Máy dùng để khuấy trộn hòa tan các loại dung dịch, hóa chất …

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop