Máy khuấy từ gia nhiệt - TECHLAB

Máy khuấy từ gia nhiệt - TECHLAB

Máy khuấy từ gia nhiệt - TECHLAB

Máy khuấy từ gia nhiệt - TECHLAB

Máy khuấy từ gia nhiệt - TECHLAB
Máy khuấy từ gia nhiệt - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy khuấy từ gia nhiệt

Máy khuấy từ gia nhiệt MS7-H550-Pro

- Thể tích khuấy : 20 lít (H2O) - Tốc độ khuấy : 100 - 1500 rpm, độ phân giải ± 1 rpm
Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt MS7-H550-S

- Thể tích khuấy : 10 lít (H2O) - Tốc độ khuấy : 0 - 1500 rpm
Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt MS-H-S

- Thể tích khuấy : 20 lít (H2O) - Tốc độ khuấy : 0 - 1500 rpm, độ phân giải ± 1 rpm
Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt MS-H280-Pro

- Thể tích khuấy : 3 lít (H2O) - Tốc độ khuấy : 100 - 1500 rpm, độ phân giải ± 1 rpm
Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt MS-H-ProT

- Thể tích khuấy : 20 lít (H2O) - Tốc độ khuấy : 100 - 1500 rpm, độ phân giải ± 1 rpm
Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt MS-H-Pro+

- Thể tích khuấy : 20 lít (H2O) - Tốc độ khuấy : 100 - 1500 rpm, độ phân giải ± 1 rpm
Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt 10 vị trí MS-H-S10

- Vị trí khuấy : 10 - Thể tích khuấy : 400 ml (H2O)/chỗ - Tốc độ khuấy : 0 - 1100 rpm
Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt MS-H-Pro+ Scilogex

- Thể tích khuấy : 20 lít (H2O) - Tốc độ khuấy : 100 - 1500 rpm, độ phân giải ± 1 rpm
Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt UC152

- Tốc độ khuấy : 100 - 2000 vòng/phút - Nhiệt độ gia nhiệt : môi trường --> 450°C. - Thể tích khuấy tối đa : 15 lít
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop