Máy khuấy đũa DLAB - TECHLAB

Máy khuấy đũa DLAB - TECHLAB

Máy khuấy đũa DLAB - TECHLAB

Máy khuấy đũa DLAB - TECHLAB

Máy khuấy đũa DLAB - TECHLAB
Máy khuấy đũa DLAB - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy khuấy đũa DLAB

Máy khuấy đũa hiện số OS40-S

- Thể tích khuấy tối đa : 40 lít (H2O) - Tốc độ khuấy : 50 - 2200 rpm
Liên hệ

Máy khuấy đũa hiện số OS20-S

- Thể tích khuấy tối đa : 20 lít (H2O) - Tốc độ khuấy : 50 - 2200 rpm
Liên hệ

Máy khuấy đũa hiện số OS40-Pro

- Thể tích khuấy tối đa : 40 lít (H2O) - Tốc độ khuấy : 50 - 2200 rpm
Liên hệ

Máy khuấy đũa hiện số OS20-Pro

- Thể tích khuấy tối đa : 20 lít (H2O) - Tốc độ khuấy : 50 - 2200 rpm
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop