Máy đồng hóa Scilogex/DLAB - TECHLAB

Máy đồng hóa Scilogex/DLAB - TECHLAB

Máy đồng hóa Scilogex/DLAB - TECHLAB

Máy đồng hóa Scilogex/DLAB - TECHLAB

Máy đồng hóa Scilogex/DLAB - TECHLAB
Máy đồng hóa Scilogex/DLAB - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy đồng hóa Scilogex/DLAB

Máy đồng hóa D-160 Scilogex

Lý tưởng để pha chế, nhũ tương hóa, băm nhỏ hoặc thái nhỏ. Thích hợp cho dung môi và chất mài mòn
Liên hệ

Máy đồng hóa D-500 DLAB

Máy đồng hóa mẫu thích hợp cho việc nghiền các mẫu ướt, trong thủy sản, thực phẩm, dùng khuấy cho các bình phản ứng...
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop