Máy đo độ mặn điện tử dạng cầm tay - TECHLAB

Máy đo độ mặn điện tử dạng cầm tay - TECHLAB

Máy đo độ mặn điện tử dạng cầm tay - TECHLAB

Máy đo độ mặn điện tử dạng cầm tay - TECHLAB

Máy đo độ mặn điện tử dạng cầm tay - TECHLAB
Máy đo độ mặn điện tử dạng cầm tay - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy đo độ mặn điện tử dạng cầm tay

Máy đo đa chỉ tiêu AquaCombo HM3070

- Khả năng đo : pH, Oxy, độ dẫn điện, độ mặn, nhiệt độ
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop