Máy đếm khuẩn lạc Bibby (Stuart) - Anh - TECHLAB

Máy đếm khuẩn lạc Bibby (Stuart) - Anh - TECHLAB

Máy đếm khuẩn lạc Bibby (Stuart) - Anh - TECHLAB

Máy đếm khuẩn lạc Bibby (Stuart) - Anh - TECHLAB

Máy đếm khuẩn lạc Bibby (Stuart) - Anh - TECHLAB
Máy đếm khuẩn lạc Bibby (Stuart) - Anh - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy đếm khuẩn lạc Bibby (Stuart) - Anh

Máy đếm khuẩn lạc SC6plus

- Hiển thị 3 chữ số bằng màn hình LED - Thang đếm : 0 … 999 - Dùng cho đĩa petri có đường kính từ 50 … 90 mm
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop