Kính hiển vi soi nổi - TECHLAB

Kính hiển vi soi nổi - TECHLAB

Kính hiển vi soi nổi - TECHLAB

Kính hiển vi soi nổi - TECHLAB

Kính hiển vi soi nổi - TECHLAB
Kính hiển vi soi nổi - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Kính hiển vi soi nổi

Kính hiển vi soi nổi 1 mắt MS-2, Optika

Kính hiển vi soi nổi độ phóng đại 20 lần. Không đi kèm nguồn sáng
Liên hệ

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt STX

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt, độ phóng đại 20 lần, đèn chiếu tới LED
Liên hệ

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt ST-45-2L

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt, độ phóng đại 20 - 40 lần, 2 nguồn sáng Halogen
Liên hệ

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt ST-50Led

Kính hiển vi soi nổi loại 2 mắt, độ phóng đại 20 lần, nguồn sáng tới LED, khoảng cách làm việc lớn
Liên hệ

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt LAB 10

Kính hiển vi soi nổi độ phóng đại 20 - 40 lần. Thích hợp sử dụng trong phòng thí nghiệm và công nghiệp điện tử.
Liên hệ

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt LAB 20

Kính hiển vi soi nổi độ phóng đại điều chỉnh liên tục từ 7--> 45 lần. Thích hợp sử dụng trong phòng thí nghiệm và công nghiệp điện tử.
Liên hệ

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt SZM-LED1

Kính hiển vi soi nổi độ phóng đại điều chỉnh liên tục từ 7--> 45 lần. Thích hợp sử dụng trong phòng thí nghiệm và công nghiệp điện tử.
Liên hệ

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt SZM-LED2

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt, đèn LED, độ phóng đại điều chỉnh liên tục từ 7--> 45 lần
Liên hệ

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt NS80/24

Kính hiển vi soi nổi độ phóng đại 20 - 40 lần.
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop