Kính hiển vi soi ngược - TECHLAB

Kính hiển vi soi ngược - TECHLAB

Kính hiển vi soi ngược - TECHLAB

Kính hiển vi soi ngược - TECHLAB

Kính hiển vi soi ngược - TECHLAB
Kính hiển vi soi ngược - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Kính hiển vi soi ngược

Kính hiển vi soi ngược IM-3

- Ứng dụng : Dùng để quan sát tế bào nuôi cấy dùng cho kỹ thuật nhuộm Nhiễm sắc thể và FISH… - Độ phóng đại 400 lần
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop