Hóa Chất - TECHLAB

Hóa Chất - TECHLAB

Hóa Chất - TECHLAB

Hóa Chất - TECHLAB

Hóa Chất - TECHLAB
Hóa Chất - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Hóa Chất

Test Kiểm Tra Môi Trường

Test kiểm tra nhanh các chỉ tiêu như : pH, Cl, độ kiềm (kH), độ cứng (gH), NO2, NO3, Fe, O2, NH3/NH4, PO4, CO2, Ca, Mg... 

 

Hóa chất cơ bản

Đặc điểm của ngành công nghiệp hoá chất là đa đạng về sản phẩm phục vụ cho tất cả các ngành kinh tế kỹ thuật. Từ đó ngành công nghiệp này có thể khai thác mọi thế mạnh tài nguyên của đất nước từ khoáng sản, dầu khí tới sản phẩm, phụ phẩm và thậm chí cả phế thải của công nghiệp, nông nghiệp... Công nghiệp hóa chất đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế của một nước. Đó là một ngành kinh tế – kỹ thuật chủ lực của đất nước.

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop