Cuvette thủy tinh - TECHLAB

Cuvette thủy tinh - TECHLAB

Cuvette thủy tinh - TECHLAB

Cuvette thủy tinh - TECHLAB

Cuvette thủy tinh - TECHLAB
Cuvette thủy tinh - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Cuvette thủy tinh

Cuvette thủy tinh 10 mm

- Bước sóng đo được (wavelenght) : 360nm - 2500nm - Light path : 10 mm
Liên hệ

Cuvette thủy tinh 20 mm

- Bước sóng đo được (wavelenght) : 320nm - 2500nm - Light path : 20 mm
Liên hệ

Cuvette thủy tinh 40 mm

- Bước sóng đo được (wavelenght) : 320nm - 2500nm - Light path : 40 mm
Liên hệ

Cuvette thủy tinh 50 mm

- Bước sóng đo được (wavelenght) : 320nm - 2500nm - Light path : 50 mm
Liên hệ

Cuvette thủy tinh 100 mm

- Bước sóng đo được (wavelenght) : 320nm - 2500nm - Light path : 100 mm
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop