Cuvette thạch anh - TECHLAB

Cuvette thạch anh - TECHLAB

Cuvette thạch anh - TECHLAB

Cuvette thạch anh - TECHLAB

Cuvette thạch anh - TECHLAB
Cuvette thạch anh - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Cuvette thạch anh

Cuvette thạch anh 10mm, Hellma

- Bước sóng đo được (wavelenght) : 260nm - 2500nm - Light path : 10 mm
Liên hệ

Cuvette thạch anh 20mm

- Bước sóng đo dược (wavelenght) : 200nm - 2500nm - Light path : 20 mm
Liên hệ

Cuvette thạch anh 40mm

- Bước sóng đo dược (wavelenght) : 200nm - 2500nm - Light path : 40 mm
Liên hệ

Cuvette thạch anh 50mm

- Bước sóng đo dược (wavelenght) : 200nm - 2500nm - Light path : 50 mm
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop