Cân Sartorius - TECHLAB

Cân Sartorius - TECHLAB

Cân Sartorius - TECHLAB

Cân Sartorius - TECHLAB

Cân Sartorius - TECHLAB
Cân Sartorius - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Cân Sartorius

Cân phân tích

Cân phân tích là cân có độ đọc 0.1mg, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm phục vụ các công tác chuẩn bị mẩu, phân tích, nghiên cứu. Cân phân tích được dùng cho QA/ QC
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop