Burette điện tử - TECHLAB

Burette điện tử - TECHLAB

Burette điện tử - TECHLAB

Burette điện tử - TECHLAB

Burette điện tử - TECHLAB
Burette điện tử - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Burette điện tử

Burette điện tử dTrite

- Phạm vi thể tích : 0.01mL-99.99mL, piston hút tối đa là 10mL, độ phân giải là 10μL
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop