Bể cách thủy Memmert - Đức - TECHLAB

Bể cách thủy Memmert - Đức - TECHLAB

Bể cách thủy Memmert - Đức - TECHLAB

Bể cách thủy Memmert - Đức - TECHLAB

Bể cách thủy Memmert - Đức - TECHLAB
Bể cách thủy Memmert - Đức - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Bể cách thủy Memmert - Đức

Bể cách thủy WNB7, Memmert

- Thể tích : 7 lít - Kích thước trong : dài 240 x rộng 210 x cao 140 mm - Kích thước ngoài : dài 468 x rộng 356 x cao 238 mm
Liên hệ

Bể cách thủy WNB10

- Thể tích : 10 lít - Kích thước trong : dài 350 x rộng 210 x cao 140 mm - Kích thước ngoài : dài 578 x rộng 356 x cao 238 mm
Liên hệ

Bể cách thủy WNB14

- Thể tích : 14 lít - Kích thước trong : dài 350 x rộng 290 x cao 140 mm - Kích thước ngoài : dài 578 x rộng 436 x cao 238 mm
Liên hệ

Bể cách thủy WNB22

- Thể tích : 22 lít - Kích thước trong : dài 350 x rộng 290 x cao 220 mm - Kích thước ngoài : dài 578 x rộng 436 x cao 296 mm
Liên hệ

Bể cách thủy WNB29

- Thể tích : 29 lít - Kích thước trong : dài 590 x rộng 350 x cao 140 mm - Kích thước ngoài : dài 818 x rộng 516 x cao 238 mm
Liên hệ

Bể cách thủy WNB45

- Thể tích : 45 lít - Kích thước trong : dài 590 x rộng 350 x cao 220 mm - Kích thước ngoài : dài 818 x rộng 516 x cao 296 mm
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop