Bể cách thủy Genlab - Trung Quốc

Bể cách thủy Genlab - Trung Quốc

Bể cách thủy Genlab - Trung Quốc

Bể cách thủy Genlab - Trung Quốc

Bể cách thủy Genlab - Trung Quốc
Bể cách thủy Genlab - Trung Quốc
Danh mục sản phẩm

Bể cách thủy Genlab - Trung Quốc

Bể cách thủy 6 chỗ BHS-6

- Thể tích : 17 lít - Phạm vi nhiệt độ phù hợp : + 10 ⁰C trên nhiệt độ môi trường -> 100 ⁰C - Công suất : 1800W
Liên hệ

Bể cách thủy 4 chỗ BHS-4

- Thể tích : 12 lít - Phạm vi nhiệt độ phù hợp : + 10 ⁰C trên nhiệt độ môi trường -> 100 ⁰C - Công suất : 1200W
Liên hệ

Bể cách thủy 2 chỗ BHS-2

- Thể tích : 6 lít - Phạm vi nhiệt độ phù hợp : +10 ⁰C trên nhiệt độ môi trường ->100 ⁰C - Công suất : 600W
Liên hệ

Bể cách thủy 1 chỗ BHS-1

- Thể tích : 3 lít - Phạm vi nhiệt độ phù hợp : + 10 ⁰C trên nhiệt độ môi trường -> 100 ⁰C - Công suất : 300W
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop